TEATR

TEATR DA NA MIASTECZKU
Wspólnota formującą się przez pracę nad sobą, swoim warsztatem aktorskim, współpracę w grupie oraz obcowanie ze sztuką.
 
Jesteśmy wspólnotą rozwijającą się, otwartą na członków o różnych zainteresowaniach – nie tylko aktorskich! Nasze szeregi otwarte są na osoby gotowe podjąć się różnorakich funkcji, m. in. scenarzysty, oświetleniowca, dźwiękowca, kostiumografa, charakteryzatora…
 
Wprowadzone od tego roku regularne spotkania we wtorki o godz. 21.00 pozwolą nam na systematyczną pracę nad bieżącym repertuarem, swoim warsztatem, a także formację duchową. Poza regularnymi spotkaniami przewidujemy spotkania w małych grupach, uzależnione od odgrywanych przez aktorów scen.
 
Pieczę nad naszą formacją duchową i artystyczną sprawuje o. Reżyser – Konrad Jaworecki CM, duch i założyciel grupy. Organizacja i troska o morale grupy leży w rękach naszej Szefowej, sprowadzonej wprost z malowniczych Mazur studentki matematyki – Marysi Majewskiej.
 
W ramach formacji duchowej grupa planuje – w kontraście do głośnego i energicznego charakteru prób – regularne adoracje w ciszy.
 
Dotychczasowy repertuar grupy obejmuje takie spektakle, jak: „Zanim wystygnie kawa” w autorskiej aranżacji ks. Konrada Jaworeckiego, na podstawie powieści Toshikazu Kawaguchiego oraz „Misterium Wątpliwości” przygotowane na czas ostatniego Wielkiego Postu. Grupa pracuje obecnie nad poszerzeniem swojego repertuaru.
Lider wspólnoty: Maria Majewska