Góra Oliwna

pastorat studencki

Góra Oliwna to wspólnota charyzmatyczna, której formacja oparta jest głównie na Piśmie Świętym. Nieodłącznymi elementami są także uwielbienie oraz ewangelizacja. Przy duszpasterstwie spotyka się jeden z trzech pastoratów Góry Oliwnej – Studencki. Pozostałe pastoraty (Oliwki oraz Pracujący) skierowane są już do osób po studiach. Podczas spotkań przewidziana jest krótka integracja, uwielbienie, konferencja i dyskusja. Główną inicjatywą podejmowaną przez tę wspólnotę jest Kurs Alpha dla studentów.
Spotkania: środa, godz. 19:00, budynek DA – Sala Akademicka
Szymon Filipowicz, odpowiedzialny za Górę Oliwną
Lider wspólnoty: Szymon Filipowicz

Artykuły: