Góra Oliwna

Na Nowo

Góra Oliwna to wspólnota charyzmatyczna, której formacja oparta jest głównie na Piśmie Świętym. Nieodłącznymi elementami są także uwielbienie oraz ewangelizacja. Najbliższą studentom grupą Góry Oliwnej jest pastorat Na Nowo złożony ze studentów oraz osób świeżo po studiach. Pozostałe pastoraty (Oliwki oraz Pracujący) skierowane są do osób po studiach. Podczas spotkań przewidziana jest krótka integracja, uwielbienie, konferencja i dyskusja. Główną inicjatywą podejmowaną przez tę wspólnotę są kursy Alpha. Na Nowo wspiera także inne wydarzenia akademickie. 
Spotkania Na Nowo (Kurs Alpha dla studentów): kolejna edycja kursu Alpha dla studentów wkrótce!
Lider wspólnoty: Emilia Garbień