O nas

Jesteśmy wspólnotą studentów, którzy chcą od życia czegoś więcej. W Duszpasterstwie Akademickim „Na Miasteczku” kluczowe słowo to „spotkanie”. Przez cały rok akademicki gromadzimy się w murach duszpasterstwa przy różnych wspólnotach, aby spotkać przede wszystkim drugiego człowieka, a w ramach formacji także Pana Boga i samego siebie. W ciągu całego roku można dołączyć do Oazy, Nazaretu, Góry Oliwnej, Projektu a Paulo, Scholi i Lektorów. Spotkania odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, mają odmienny przebieg i charakter – wszystko w zależności od założeń i programu danej wspólnoty. Nie brakuje jednak czasu na integrację całego duszpasterstwa poprzez różne inicjatywy, uroczystości czy imprezy.
Od niedzieli do piątku spotykamy się na Mszach Świętych o godzinie 20:00, które nazywamy Akademickimi Dwudziestkami. Włączamy się wtedy w służbę przy ołtarzu, śpiew i inne posługi. Duchową pieczę sprawują nad nami trzej kapłani: ks. Andrzej Telus CM, ks. Piotr Klimczak CM oraz ks. Konrad Jaworecki CM. Duszpasterze akademiccy służą pomocą i rozmową oraz pomagają w organizacji ważnych wydarzeń.

Więcej informacji o spotkaniach wspólnot oraz kontakt do liderów znajdziesz w zakładce Wspólnoty.