Projekt
A  Paulo

wolontariat

Projekt a Paulo to wolontariat, który rozwija się poprzez pomoc innym i własną formację. Swoimi działaniami zwracają uwagę na problem osób starszych w mieście. Wspólnota podzielona jest na trzy podgrupy, a każda z nich przyjmuje inne zadania: przygotowanie i prowadzenie comiesięcznej adoracji „Wróć do Mnie”, odwiedziny i wolontariat w Klubie Seniora oraz pomoc indywidualna osobom starszym. Spotkania formacyjne skupiają się na omówieniu problemów wolontariuszy i ich rozwiązywaniu.
Spotkania:
  • środa, godz. 20:00, Dom Katolicki, ul. Lea 55 – Biuro Projektu a Paulo (II piętro)
  • drugi wtorek miesiąca – adoracja „Wróć do Mnie”, godz. 21:00, budynek DA – Kaplica Akademicka
Sylwia Rapacz, Projekt a Paulo
Lider wspólnoty: Sylwia Rapacz
Karolina Stopa, współodpowiedzialna za Projekt a Paulo
Lider wspólnoty: Karolina Stopa