Projekt
A  Paulo

wolontariat

Projekt a Paulo to wolontariat, którego członkowie koncentrują się na pomocy innym i własnej formacji. Swoimi działaniami wolontariusze zwracają uwagę na problemy osób starszych i samotnych, które najczęściej są też dotknięte chorobami wieku starczego. 
Wspólnota jest podzielona na kilka podgrup – poprzez różne zadania skupiają się one na pomocy indywidualnej (odwiedzinach, wyjściach kulturalnych, remontach, porządkach czy rehabilitacji) oraz na przygotowaniu i prowadzeniu comiesięcznej adoracji. 
Spotkania formacyjne odbywają się co tydzień. W ich trakcie omawiane są potrzeby i problemy podopiecznych oraz bieżące sprawy wolontariuszy.

Spotkania:
  • formacja, integracja, szkolenia: środa, godz. 19:30, Dom Katolicki, ul. Lea 55 – Biuro Projektu a Paulo (II piętro)
  • wieczór uwielbienia: raz w miesiącu w środę po Mszy Świętej o godz. 20:00, budynek DA – Kaplica Akademicka
Lider wspólnoty: ks. Piotr Klimczak CM

Realizujemy projekt pt. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”. To zadanie publiczne jest finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

http://www.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/

cel zadania: kompleksowe wsparcie osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza Miasta Krakowa oraz uwrażliwianie dzieci, młodzieży i studentów na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się
w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym

grupa beneficjentów: osoby starsze i samotne zamieszkałe na terenie Dzielnicy V Krowodrza; wolontariusze, którzy uczą się wrażliwości na samotność i starość

projekt jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

kontakt:

mail: projektapaulo@gmail.com
tel. 787 619 320