Projekt
A  Paulo

wolontariat

Projekt a Paulo to wspólnota, której członkowie koncentrują się na pomocy innym i własnej formacji. Swoimi działaniami wolontariusze zwracają uwagę na problemy osób starszych i samotnych, które najczęściej są też dotknięte chorobami wieku starczego. Wspólnota jest podzielona na kilka podgrup – poprzez różne zadania skupiają się one na pomocy indywidualnej (odwiedzinach, wyjściach kulturalnych, remontach, porządkach czy rehabilitacji) oraz na wszechstronnym rozwoju, również duchowym. Spotkania formacyjne odbywają się co tydzień. Jeśli znasz starszą, samotną osobę z naszej okolicy, wypełnij FORMULARZ.

Spotkania (Dom Katolicki, ul. Lea 55 – Biuro Projektu a Paulo  II piętro):
  • formacja, integracja, szkolenia, modlitwa: środa, godz. 19:30
  • dla nowych wolontariuszyśroda, godz. 19:00

Jeśli chcesz, możesz już teraz nam się przedstawić. Kliknij w FORMULARZ lub po prostu przyjdź! 

Realizujemy projekt pt. „Uwolnić z więzów samotności i starości”. To zadanie publiczne jest finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

http://www.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/

cel zadania: kompleksowe wsparcie osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza Miasta Krakowa oraz uwrażliwianie dzieci, młodzieży i studentów na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się
w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym

grupa beneficjentów: osoby starsze i samotne zamieszkałe na terenie Dzielnicy V Krowodrza; wolontariusze, którzy uczą się wrażliwości na samotność i starość

projekt jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

kontakt:

mail: projektapaulo@gmail.com
tel. 787 619 320