Projekt
A  Paulo

wolontariat

Projekt a Paulo to wolontariat, który rozwija się poprzez pomoc innym i własną formację. Swoimi działaniami zwracają uwagę na problem osób starszych w mieście. Wspólnota podzielona jest na trzy podgrupy, a każda z nich przyjmuje inne zadania: przygotowanie i prowadzenie comiesięcznej adoracji „Wróć do Mnie”, odwiedziny i wolontariat w Klubie Seniora oraz pomoc indywidualna osobom starszym. Spotkania formacyjne skupiają się na omówieniu problemów wolontariuszy i ich rozwiązywaniu.
Spotkania:
  • środa, godz. 20:00, Dom Katolicki, ul. Lea 55 – Biuro Projektu a Paulo (II piętro)
  • drugi wtorek miesiąca – adoracja „Wróć do Mnie”, godz. 21:00, budynek DA – Kaplica Akademicka
Lider wspólnoty: Artur Szydłowski

W roku 2019 realizujemy projekt pt. „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”. To zadanie publiczne jest finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

http://www.krakow.pl/
https://ngo.krakow.pl/

celem zadania: jest kompleksowe wsparcie osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza Miasta Krakowa oraz uwrażliwianie dzieci, młodzieży i studentów na sytuację seniorów w ich środowiskach oraz zachęcanie do zaangażowania się w niesieniu pomocy ludziom starszym i samotnym
grupa beneficjentów: osoby starsze i samotne zamieszkałe na terenie Dzielnicy V Krowodrza; wolontariusze, którzy uczą się wrażliwości na samotność i starość
okres trwania: 01.01.2021 – 31.12.2021
projekt jest finansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa
kontakt:
mail: projektapaulo@gmail.com
tel. 787 619 320
najważniejsze jest spotkanie

Najważniejsze jest spotkanie

W każdej wspólnocie najważniejsze jest spotkanie – z Bogiem, ze sobą nawzajem, a w przypadku członków Projektu a Paulo, także ...
Czytaj dalej