Rekolekcje adwentowe 2023 „Kim jesteś, Kościele?” – nagrania audio

W dniach od 3 do 6 grudnia 2023 r. w naszym kościele odbyły się rekolekcje adwentowe, zatytułowane „Kim jesteś, Kościele?”, które poprowadził ojciec franciszkanin Marcin Drąg OFMConv. Wygłoszone przez niego homilie w każdym dniu nawiązywały do liturgii słowa, natomiast po eucharystiach skierował on do nas słowo na temat Kościoła. Dla pomocy w zrozumieniu homilii załączamy sigla czytań z każdego dnia rekolekcji (Rok B, II).

Niedziela, 3 grudnia 2023 r., Pierwsza Niedziela Adwentu

Czytania

Pierwsze czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (Ref.: por. 4 – „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.”)
Drugie czytanie: 1 Kor 1, 3-9
Aklamacja przed ewangelią: Ps 85 (84), 8
Ewangelia: Mk 13, 33-37

Homilia

Konferencja

Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Czytania

Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5
Psalm responsoryjny: Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (Ref.: por. 1bc – „Idźmy z radością na spotkanie Pana.”)
Aklamacja przed ewangelią: Por. Ps 80 (79), 4 – „Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, * okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni.”
Ewangelia: Mt 8, 5-11

Homilia

Konferencja

Wtorek, 5 grudnia 2023 r.

Czytania

Pierwsze czytanie: Iz 11, 1-10
Psalm responsoryjny: Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (Ref.: por. 7 – „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.”)
Aklamacja przed ewangelią: „Oto nasz Pan przyjdzie z mocą * i oświeci oczy sług swoich.”
Ewangelia: Łk 10, 21-24

Homilia

Konferencja

Środa, 6 grudnia 2023 r.

Czytania

Pierwsze czytanie: Iz 25, 6-10a
Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (Ref.: por. 6cd – „Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.”)
Aklamacja przed ewangelią: „Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, * błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie.”
Ewangelia: Mt 15, 29-37

Homilia