NAZARET

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
Nazaret (Odnowa w Duchu Świętym) to wspólnota skupiająca studentów, którzy chcą odkrywać działanie Ducha Świętego w swoim życiu, poznawać siebie oraz rozwijać swoją wiarę i wzrastać w niej. W ramach wspólnoty funkcjonują diakonie, które dają możliwość nie tylko służby innym, ale także odpowiedniej formacji. Nazaret jest koordynatorem Seminarium Odnowy Wiary, Kursu Filipa oraz Misterium Męki Pańskiej. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu i mają formę uwielbienia oraz formacji.
Spotkania:
  • wtorek, godz. 21:00, budynek DA – Kaplica Akademicka (uwielbienie)
  • czwartek, godz. 20:00, budynek DA – Kawiarenka na Poddaszu  (formacja)
Aleksandra Olszewska, odpowiedzialna za Nazaret
Lider wspólnoty: Aleksandra Olszewska

Artykuły: