NAZARET

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
Nazaret (Odnowa w Duchu Świętym) to wspólnota skupiająca studentów, którzy chcą w życiu codziennym otwierać się na prowadzenie Ducha Świętego. Dzięki współpracy z łaską, pragniemy wzrastać w wierze, a także odkrywać i wypełniać Jego wolę w naszym życiu nieustannie przyjmując postawę oczekiwania. Spotkania wspólnoty mają miejsce dwa razy w tygodniu i przyjmują formę uwielbienia oraz formacji.
Spotkania:
  • uwielbienie: wtorek, po Mszy Świętej o godz. 20:00, budynek DA – Kaplica Akademicka
  • formacyjne: czwartek, godz. 20:00, budynek DA – Kawiarenka na Poddaszu
Lider wspólnoty: Jakub Kamiński