OAZA

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie (Oaza) gromadzi studentów, którzy chcą formować się według programu ks. Franciszka Blachnickiego. Z założenia dąży do tego, aby Boże światło wprowadzać w życie i kształtować postawę służby. Spotkania mają dwie formy: ogólne i formacyjne. Pierwsze z nich gromadzą oazowiczów wokół przeżywanych aktualnie przez Kościół treści, natomiast spotkania formacyjne pomagają pogłębiać wiarę poprzez pracę w małych grupach. Raz w miesiącu przewidziana jest także wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spotkania: środa, godz. 21:00, budynek DA – Kawiarenka na Poddaszu
Andrzej Kwiatkowski, odpowiedzialny za Oazę studencką
Lider wspólnoty: Andrzej Kwiatkowski