OAZA

Ruch Światło-Życie

1
Ruch Światło-Życie (Oaza) gromadzi studentów, którzy chcą formować się według charyzmatu ks. Franciszka Blachnickiego. Z założenia dąży do tego, aby Boże światło wprowadzać w życie i kształtować postawę służby. Spotkania mają dwie formy: ogólne i formacyjne. Pierwsze z nich gromadzą oazowiczów wokół treści przeżywanych aktualnie przez Kościół. W trakcie tych spotkań wymiennie przewidziany jest czas na Adorację Najświętszego Sakramentu, dyskusję, integrację lub konferencję. Spotkania formacyjne natomiast pomagają pogłębiać wiarę poprzez pracę i rozmowy w małych grupach.
Jeśli potrzebujesz modlitwy – kliknij w przycisk „Skrzynka intencji” i napisz swoją intencję, a oazowa Diakonia Modlitwy będzie się o to modlić!
 
Spotkania:
  • ogólne: środa, po Mszy Świętej o godz. 20:00, budynek DA – Kawiarenka na Poddaszu
  • formacyjne: po ustaleniu z animatorem małej grupy
Lider wspólnoty: Jarosław Rurka