Skrzynka intencji

Oazowa Diakonia Modlitwy

Jesteśmy Wspólnotą, której głównym charyzmatem jest modlitwa oraz nieustanne trwanie przy Panu. Spotykamy się na comiesięcznych spotkaniach formacyjno-modlitewnych oraz na Adoracji, w czasie której oddajemy Bogu powierzone nam intencje. 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości powierzenia nam swoich intencji modlitewnych!

W tym celu uruchomiliśmy internetową Skrzynkę Intencji, za pośrednictwem której możesz anonimowo przesłać swoją intencję.