Na dobry początek… rekolekcje o wierze

Nowy rok formacji nasze duszpasterstwo rozpoczęło od „Rekolekcji na dobry początek”, które odbyły się w dniach od 6 do 9 października 2019 roku. Przebiegły one pod hasłem „Wiara, która działa”. Tegorocznym rekolekcjonistą był o. Grzegorz Siwek OFM Conv. ‒ opiekun Duszpasterstwa Akademickiego „Mrowisko” w Krakowie.

Rekolekcje rozpoczęły się od Eucharystii w niedzielę 6 października. Przez cztery dni wspólnie z ojcem rekolekcjonistą rozważaliśmy, czym naprawdę jest wiara w Boga. O. Grzegorz zauważył między innymi, że nie jest ona ‒ wbrew powszechnemu myśleniu ‒ jedynie zbiorem zasad, ale intymną relacją z Bogiem: Wiara jest potencjałem i rodzi się na podstawie słuchania Słowa Bożego. Działa na podstawie decyzji, którą trzeba podjąć, a następnie wziąć za nią odpowiedzialność ‒ mówił o. Grzegorz i dodawał: ‒ Trzeba ją ciągle uruchamiać, w przeciwnym razie obumiera. Ojciec Rekolekcjonista zwrócił również uwagę na zagadnienie przebaczenia. Podkreślił, że jest ono decyzją, a nie aktem emocjonalnym. Aby przebaczyć, należy «uruchomić» swoją wiarę, która daje siłę do przebaczenia ‒ mówił franciszkanin: ‒ Wiara jest nierozerwalnie złączona z nawróceniem, czyli odejściem od tego, co przeszkadza nam w relacji z Bogiem. Nawrócenie zaczyna się natomiast od zmiany sposobu myślenia (…). Przeszkodą w wierze mogą być kłamstwa, fałszywe komunikaty, które kiedyś usłyszeliśmy, a które ukształtowały nasze myślenie, a w konsekwencji życie. Powinniśmy zatem ciągle weryfikować swoje myśli w świetle Słowa Bożego oraz podjąć ascezę polegającą na nałożeniu rodzaju filtra na zmysły; nie wchłaniać wszystkich docierających do nas komunikatów. Warto konfrontować swoje myśli z myślami Boga ‒ podsumował rekolekcjonista.

W imieniu wszystkich uczestników rekolekcji podziękowania o. Grzegorzowi złożyli: Grażyna Lubelczyk ‒ lider DA Na Miasteczku oraz Andrzej Kwiatkowski ‒ lider akademickiej wspólnoty Ruchu Światło-Życie działającej naszym duszpasterstwie.

Rekolekcje zakończyliśmy w środę Mszą Świętą i agapą w nowo wyremontowanej Kawiarence na Poddaszu, w czasie której ‒ przy herbacie i słodkościach ‒ dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami i refleksjami.

Szymon Rój

Nagrania audio z rekolekcji znajdują się w zakładce Multimedia. Zapraszamy do odsłuchania.