Powrót
INAUGURACJA 64. ROKU AKADEMICKIEGO I POŚWIĘCENIE SALI SCHOLI
Fot. Małgorzata Kaczkowska