Akatyst ku czci Bogurodzicy

Akatyst to uroczysty hymn pochwalny ku czci Bogurodzicy, powstały w V/VI wieku. Treść Akatystu skoncentrowana jest wokół obecności Maryi w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego Kościele.

Tradycją naszej Scholi jest odśpiewanie Akatystu w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Co roku towarzyszą mu różnego rodzaju utwory Maryjne.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Akatystem 8 grudnia br. po Dwudziestce w kościele parafialnym.