Seminarium Odnowy Wiary

To inicjatywa ewangeliczna zainicjowana wewnątrz Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Jest ona podejmowana przez wiele wspólnot działających w charyzmacie tego ruchu. Jedną z nich jest Odnowa w Duchu Świętym Nazaret, działająca przy naszym duszpasterstwie.

Seminarium Odnowy Wiary (SOW) odbywa się co dwa lata i trwa około dwa i pół miesiąca (październik-grudzień). Uczestnicy uczą się otwierać na działanie Ducha Świętego i odczytywać Jego znaki w codziennym życiu oraz wzmacniać swoją osobistą relację z Panem Bogiem. Ważną częścią Seminarium są cotygodniowe spotkania formacyjne, rozpoczynające się wspólnym uwielbieniem w Kawiarence na Poddaszu. Po jego zakończeniu uczestnicy rozchodzą się na spotkania w małych grupach, prowadzone przez członków Diakonii Animatorów Nazaretu. Ostatnim punktem każdego spotkania jest konferencja prowadzona przez opiekuna wspólnoty, ks. Piotra Klimczaka CM. Ponadto każdy uczestnik SOW-u codziennie indywidualnie pracuje z tekstami Pisma Świętego ‒ w tym celu otrzymuje specjalny notatnik zawierający rozważania pomocne w osobistej modlitwie. Zwieńczeniem Seminarium są trzydniowe Dni Skupienia.

Jeżeli czujesz potrzebę odnowienia swojej relacji z Bogiem, a przy tym chcesz rozmawiać o wierze z młodymi ludźmi takimi jak Ty, zapraszamy Cię serdecznie do uczestnictwa w  kolejnej edycji Seminarium Odnowy Wiary! O możliwościach zapisu będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.