Opłatek całego Duszpasterstwa


Opłatek:

[1] wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko duchowym: sama materia opłatka: „chleb”, podkreśla również doczesny charakter życzeń. Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym.

[2] W potocznym znaczeniu oznacza rodzaj spotkania organizowanego w zakładach pracy, wspólnotach oraz instytucjach w okresie Bożego Narodzenia, połączonego z łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń.

W niedzielę po Mszy Świętej o 20:00 spotkamy się, by połączyć obie powyższe definicje, by na „opłatku” podzielić się tym białym kawałkiem chleba.

Jest to piękna okazja, byśmy wszyscy się zebrali – bo jako Chrześcijanie jesteśmy wezwani do jedności. Do jedności nie tylko we wnętrzu naszych wspólnot, ale także pomiędzy nimi. Złożymy sobie życzenia, pokolędujemy, porozmawiamy… Niech to będzie czas pełen dobroci, radości i miłości! :)