Spotkania


Foska-jawornicka1

 

 

W każdą środę spotykamy się wszyscy na Mszy świętej o 20:00 oraz ok. 21:00 na spotkaniu ogólnym w Kawiarence na poddaszu (budynek naszego DA). Spotkania ogólne mają różną tematykę oraz charakter – czasem jest to czas bardziej modlitewny, czasem formacyjny, ale także towarzyski.

Wszyscy należymy także do małych grup lub diakonii, w których spotykamy się, by wspólnie odkrywać i pogłębiać naszą wiarę, dzielić się doświadczeniami i umacniać się w trwaniu przy Chrystusie.

 

 

Mała grupa – to kilka osób będących na tym samym etapie formacji i wspólnie odkrywających swoją wiarę i Kościół. Jej spotkania odbywają się raz w tygodniu. Nad właściwym przebiegiem formacji czuwa animator. Dba on także o zaangażowanie grupy w budowaniu wspólnoty parafialnej.

Diakonia – to miejsce formacji i posługi osób, które już ukończyły formację podstawową. Jest to grupa ludzi połączonych wspólną pasją, zamiarami i celami, działających na rzecz parafii i innych członków Ruchu. Każdy z nas ma inny charyzmat i nikt nie ma tylu charyzmatów, żeby potrafił być wszystkim w jakiejś wspólnocie, tak więc każdy sam odkrywa swoje powołanie i posługuje w odpowiedniej dla niego diakonii – w ten sposób odnajdujemy swoje miejsce i wspólnie budujemy Kościół.

Terminy spotkań małych grup i diakonii ustala grupa wraz z animatorem prowadzącym.