Diakonie


 

Jeśli chcecie dołączyć do którejś z naszych diakonii, poznać ludzką twarz odpowiedzialnych – tu możecie znaleźć więcej informacji o nas. =)

 

Diakonia Modlitwy


Magda Rudzińska

”Moc bowiem w słabości się doskonali
[…] Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.”

2 Kor 12,9-10

kontakt: rudzinskamagdalena@wp.pl.