Duchowość


Celem Ruchu Światło-Życie jest prowadzenie ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej. Staramy się ją osiągnąć poprzez:

  1. Życie słowem Bożym – umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów i sytuacji życiowych, opierając się na Ewangelii.
  2. Życie liturgią, która jest miejscem osobowego spotkania z Bogiem Żywym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
  3. Modlitwę, która jest kontynuacją sakramentalnego spotkania z Bogiem.
  4. Życie w łączności ze wspólnotą Kościoła będącą środowiskiem, w którym spotkanie osobowe z Bogiem utrwala się na płaszczyźnie spotkania w jedności i miłości z innymi wierzącymi.
  5. Diakonię, czyli przyjmowanie odpowiedzialności we wspólnocie i ze wspólnotą o charakterze misyjnym.sluga2

Naszą formację dzielimy na trzy etapy – ewangelizację, deuterokatechumenat (czyli powtórny katechumenat polegający na głębszym poznaniu swojej wiary i kształtowaniu postaw nowego życia) i mistagogię (czyli urzeczywistnienie w naszym życiu tego, czego nauczył nas deuterokatechumenat).

Podstawą formacji jest 10 Drogowskazów Nowego Człowieka, według których staramy się żyć na co dzień.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się o naszej formacji czegoś więcej, możesz zajrzeć na stronę opowiadającą o niej, a najlepiej – przyjdź na nasze spotkanie i sam zapytaj. ;-)