Spotkania Wspólnoty


wspolnota_modlitwa

Wspólnota spotyka się dwa razy w tygodniu. Oba spotkania są otwarte dla każdego kto pragnie przybyć.


We wtorki wspólnie wielbimy Boga na Eucharystii o 20:00, a po niej udajemy się do kaplicy akademickiej w budynku DA.

Tam korzystając z wszystkich naszych talentów chwalimy Pana i śpiewamy na Jego cześć.

pray SPOTKANIA MODLITEWNE
dzień wtorek
godzina 21:00 – 22:00 (po mszy świętej)
miejsce Kaplica Akademicka
 

 

W czwartki natomiast spotykamy się ku umocnieniu naszej wiary. Startujemy o godzinie 20:00 w Kawiarence na Poddaszu.

Tam po krótkiej modlitwie rozpoczynamy konferencję.

Po niej dzielimy się na małe grupki by podzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, wątpliwościami, komentarzami, uśmiechami… :)

Można dołączyć do nas w każdej chwili.

Zapraszamy! :)

 

pray SPOTKANIA FORMACYJNE
dzień czwartek
godzina 20:00 – 22:00
miejsce Kawiarenka na Poddaszu

 

Spotkania formacyjne odbywają się według ustalonego programu. W roku akademickim 2016/2017 ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty było Seminarium Odnowy Wiary, którego nieskończonej liczby danych nam łask nigdy się nie doliczymy.