Charyzmat Wspólnoty


Charyzmat można nazwać uzdolnieniem danym z łaski. Zawsze dany jest po coś, a więc dla wykonania konkretnego zadania lub posługi w Kościele. Musi zaistnieć także pragnienie służby właśnie tymi darami które się otrzymało.

Uwielbienie

Jednym z podstawowych charyzmatów wspólnoty Nazaret jest Uwielbienie Boga. Oczywiście nie twierdzimy, że w naszych szeregach Bóg jest uwielbiony bardziej niż w pozostałych wspólnotach kościoła. Chodzi o to, że w naszej posłudze nieustannie staramy się nawracać ku temu jednemu zadaniu: Ku uwielbieniu Boga. Stramy się to realizować się to we wszystkich naszych dziełach.

 

Modlitwa Uwielbienia

Na naszych spotkaniach modlimy się wspólnie na chwałę Pana. Modlitwa Uwielbienia jest specyficzną formą modlitwy którą ja miałem przyjemność poznać dopiero będąc we wspólnocie. Ksiądz Antoni kiedyś mądrze powiedział, że "modlitwa uwielbienia to modlitwa w której zapominamy o sobie. Nie ważne jest to kim my jesteśmy, ale kim jest Nasz Pan". Godność Boga sprawia, że przychodząc do niego jako niegodni grzesznicy otrzymujemy siłę, aby powstawać i podejmować trud codzienności. Modlitwa przybiera formę charakterystyczną dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym tj. modlitwy spontanicznej, pieśnią, przeplataną wezwaniami i świadectwami.

 

Modlitwa Wstawiennicza

W Piśmie Świętym często słyszymu napomnienia aby modlić się za siebie nawzajem. Apostołowie często też zapewniają innych o swoim wstawiennictwie. Modlitwa ta to wyraz troski jednych o drugich oraz wyraz ufności Bogu. Mocny jest ten do którego kierujemy nasze prośby. Modlitwa przybiera różne formy w tym także popularna dla ruchów charyzmatycznych modlitwa bezpośrednia w której kilka osób pochyla się nad osobą proszącą o modlitwe. Wspólnota posługuje modlitwą wstawienniczą na spotkaniach modlitewnych w niektóre wtorki oraz podczas wybranych uroczystości w parafii. Zawsze można też prosić o modlitwe, nawet gdy akurat jej w danym tygodniu nie zaplanowano.

 

Ewangelizacja

"Wspólnota, która nie wychodzi na zewnątrz z Dobrą Nowiną, umiera" – o. Wit Chlondowski, franciszkanin ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Cieszynie

Jak każda wspólnota kościoła również głosimy ewangelię. Głównie przez wzmacnianie członków wspólnoty i dawanie tym świadectwa w codziennym życiu. Bóg daje moc do zmiany i patrząc choćby na siebie widzę, że życie się zmieniło. Moja postawa i praca codzienna znacznie bardziej świadczy o Bogu niż jakiś czas temu. Poza tym wspólnota bierze czynny udział w cyklicznych akcjach Ewangelizacyjnych na Miasteczku Studenckim AGH.