Msza za sesję


„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.”
/Flp 4, 6-7/

Zimowa sesja egzaminacyjna zaczyna się na dobre.
Zachęcamy, abyś na tą chwilę, jedną, małą godzinę zostawił bieganie za notatkami, wyciskanie z każdej książki maksymalnej ilości wiedzy, kończenie projektów na deadlinie i przyszedł do Tego, który zaopatruje, aby wspólnie z nami się modlić i otrzymać błogosławieństwo na czas zimowej sesji egzaminacyjnej.

Przedstaw Mu swe troski podczas „Mszy za sesję”, która odbędzie się w Kościele NMP z Lourdes w Krakowie w najbliższą środę o 20:00.

Zapraszamy!