Zasady


Zwykłą armią rządzą twarde zasady, ujęte w wiele regulaminów. W Białej Armii liczba zasad jest mniejsza, jednak warto stale mieć na uwadze najważniejsze z nich.

  1. Przede wszystkim służę na Bożą chwałę, wszystko inne jest mniej ważne.
  2. Staram się zachować punktualność lektora – przyjść 15 min przed Mszą to standard, nie coś niezwykłego. 10 minut przed nią – nawet na znak krzyża nie ma za bardzo czasu.
  3. Nie śpieszę się w trakcie liturgii – liturgia to nie wyścig, wymaga powagi, a nie urywania sekund z czasu trwania.
  4. Dokładnie wykonuję swoje czynności.
  5. Daję świadectwo wiary także poza Mszą – jestem świadkiem Chrystusa 168 (7*24) godzin w tygodniu.

Zasady wspólne dla całego Kościoła zostały dostosowane przez nas do warunków miejscowych. Są one dostępne pod następującym linkiem i pochodzą z 2012 r. Jednak co jakiś czas coś drobnego zmieniamy. Oprócz tego sposób podziału funkcji w zależności od liczby lektorów jest proponowany, a nie obowiązkowy.

Warto zapoznać się także z przepisami liturgicznymi, wspólnymi dla całego Kościoła. Tutaj można zapoznać się z OWMR – Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego.