Kurs przedmałżeński – zapisy


Kurs Przedmałżeński „Miłość z Wyboru” obejmuje zarówno nauki jak i spotkania Poradni Życia Rodzinnego. Jego ukończenie zwieńczone jest świadectwem ukończenia nauk przedmałżeńskich wymaganym do zawarcia związku małżeńskiego.
Miłość z wyboru jest programem autorskim, wykładowo-warsztatowym, uwzględniającym zarówno biblijne wartości odzwierciedlane w nauce Kościoła jak i najnowsze osiągnięcia nauk psychologiczno-społecznych.
Program kursu:
20.03 – Miłość. Rodzaje miłości, języki miłości
27.03 – sztuka dialogu
10.04 – planowanie rodziny
17.04 –  rodzaje osobowości i ich wpływ na relacje w rodzinie
24.04 – Małżeństwo – Boży zamysł
15.05 – Źródło mądrości i siły
22.05 – rozwiązywanie konfliktów
29.05 – Ceremonia zaślubin
5.06 – Apostolstwo małżeństwa i rodziny i zakończenie
Każdy uczestnik otrzymuje Notatnik, który zawiera podstawowe treści każdego spotkania oraz zestaw ćwiczeń do przerobienia w parach.
Zaświadczenie jest wydawane na podstawie uczestnictwa w spotkaniach, przerobienia przewidzianych ćwiczeń i odbycia rozmów w poradni .
Koszt: 50zł od osoby.
 Zapisy:
  1. Loading ...