Spotkania


W każdą środę odbywają się spotkania dla studentów w budynku duszpasterstwa akademickiego w sali akademickiej na pierwszym piętrze. Spotkania rozpoczynamy zawsze o godzinie 19:00 wspólnym uwielbieniem Boga.

W tym roku na spotkaniach prowadzimy dwa cykle nauczań oraz zawsze w pierwsze środy miesiąca udajemy się po uwielbieniu na wspólną Eucharystię.

Spotkania w drugą i czwartą środę miesiąca poświęcone są nauczaniom z adhortacji papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” – Radość Ewangelii.

W trzecie środy miesiąca odbywają się nauczania z cyklu “Jesus lifestyle – żyć jak Jezus”, opartych na kazaniu Jezusa na górze. Nauczania te są próbą poszukiwania praktycznych odpowiedzi na nasze życiowe pytania, dotyczące wzywań codziennego życia, naszych marzeń i pragnień.

Na naszych spotkaniach jest również czas na świadectwa, dzięki którym wzajemnie umacniamy się w wierze oraz na czas wspólnoty, kiedy to przy ciastku i herbacie, w luźnej atmosferze rozmów, pogłębiamy nasze przyjacielskie relacje.

 

I ŚRODA II i IV ŚRODA III ŚRODA
19:00 Uwielbienie
 20:00 Eucharystia   19:50 Nauczanie z Evangelii Gaudium  19:00 Nauczanie z cyklu Jesus lifestyle
 21:00 Czas wspólnoty        20:30 Małe grupy  20:30 Modlitwa wstawiennicza
 21:00 Czas wspólnoty  21:00 Czas wspólnoty