Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

Tak jak apostołowie modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego, tak i my chcemy wspólnie trwać na modlitwie i czuwaniu.

Dlatego w naszym kościele odbędzie się czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, a jego program wygląda następująco:

21:00 – rozpoczęcie, modlitwa do Ducha Świętego
21:15 – konferencja
21:45 – wystawienie Najświętszego Sakramentu
do 22:45 – uwielbienie & modlitwa wstawiennicza
do 23:15 – czuwanie w ciszy
23:15 – indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem- przerwa
24:00 – EUCHARYSTIA
Po Mszy – agapa w Kawiarence na Poddaszu