Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego


Zapraszamy na czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, które przeżywać będziemy w kościele NMP z Lourdes.
Oczekujmy na przyjście Pocieszyciela razem we wspólnocie jak Apostołowie z Maryją niegdyś w Wieczerniku.
Rozpoczynamy już dziś o godzinie 20:00. Dalszy plan przedstawia się następująco:
20:00 Rozpoczęcie
         Hymn do Ducha Świętego 
20:15 Konferencja: Ewangelizować mocą Ducha Świętego 
21:00 Uwielbienie 
22:00 Modlitwa w ciszy 
22:30 Indywidualne błogosławieństwo
23:30 Przygotowanie do Eucharystii 
24:00 Eucharystia 
  1:00 Agapa w kawiarence

Niech zstąpi Duch Twój!