Czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego


„Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.” J 16, 7

Wielkim pragnieniem Jezusa jest to, byśmy wiedli życie szczęśliwe, życie pełne. On do tego stopnia nas pokochał, że posłał nam Ducha Świętego, który uzdalnia nas do postępowania w pełnej wolności. Nasz Mistrz dysponując całkowicie swoim życiem, oddał je za nas, a wydając swoje ostatnie tchnienie ustanowił Kościół, który przez Ducha Świętego staje się Jego obecnością w świecie.

Nie możemy wieść życia Chrześcijańskiego, życia w pełni bez pomocy Ducha Świętego. Dlatego chcemy wspólnie się zgromadzić w kościele Anieli Salawy, by tam prosić o ten Najwyższy Dar. „O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.” J 14, 14

duch_najlepszy