Adwent Na Miasteczku

Adwent – czas radosnego oczekiwania

Nowy rok liturgiczny, rozpoczynając się Adwentem, skłania nas do pochylenia się nad dwiema sprawami. Po pierwsze, jest to czas, kiedy możemy przygotować nasze serca do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Po drugie, ukierunkowuje nasze myśli ku temu, by pobożnie oczekiwać na to, kiedy Syn Boży powróci uwielbiony. Otwierajmy nasze serca na ten niezwykły czas i wykorzystajmy go po to, żeby móc się prawdziwie zachwycić miłością Boga do nas. On przynosi światu zbawienie, miłość, miłosierdzie i pokój.

W Adwencie towarzyszą nam Roraty, czyli Msze święte wotywne o Najświętszej Maryi Pannie. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzonego Syna Twojego, i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną Światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa (prefacja O Najświętszej Maryi Pannie).
W naszym kościele Roraty będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 7:00. Wszystkich studentów zapraszamy szczególnie we wtorki i czwartki, ponieważ w te dni Schola oraz Lektorzy z naszego DA ubogacają to nabożeństwo pięknym śpiewem oraz asystą. W te dni będą na Was również czekać śniadania studenckie w naszej Kawiarence na Poddaszu w budynku Duszpasterstwa.
Zapraszamy!