archiwum dzienne: 13 maja 2018


Dialogi z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim!

W czwartek (17 maja) o 20.30 kolejne spotkanie z cyklu Dialogi z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim! Tym razem spotykamy się u nas w kościele NMP z Lourdes! Myśl przewodnia majowych Dialogów brzmi: Czy chcemy tego samego? Wola Boża, a wola człowieka. Każdy z Was ma możliwość zadania Arcybiskupowi pytania dotyczącego powyższego tematu. Podczas spotkania z pewnością […]