archiwum dzienne: 13 lutego 2017


Ukształtowana impreza

Serdecznie zapraszamy wszystkich do naszej geometrycznie „ukształtowanej” płaszczyzny, pełnej punktów, linii, krzywych oraz brył. Jest to świat, w którym jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej, a jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odpowiednie odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do […]