Plan półroczny DA „Na Miasteczku”


Kalendarium na II semestr  2016/2017 r.

25 lutego                  –        Bal karnawałowy

27 lutego                  –         Rozpoczęcie Kursu Alpha dla pracujących (Dom katolicki)

1 marca                    –         Popielec – początek Wielkiego Postu

Każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 20.30 DROGA KRZYŻOWA

5-8 marca                 –         Rekolekcje wielkopostne (O. Lech Dorobczyński OFM)

11 marca                   –         Ogień dla nas i całego świata (Łagiewniki)

17-19 marca            –         Rekolekcje „To Jezus leczy złamanych na duchu” (Kasinka Mała)

20 marca                   –         Rozpoczęcie Kursu Alpha dla studentów

24-25 marca            –         24 Godziny dla Pana

31 marca                   –          Droga krzyżowa ścieżkami Miasteczka Studenckiego, godz.21.00

1 kwietnia                 –         Festiwal Życia

2 kwietnia               –        Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Krakowa, godz.20.30

7-9 kwietnia          –       Weekend Alpha (pracujący)

21-23 kwietnia        –        Ogólnopolska Pielgrzymka DA na Jasną Górę

29 kwietnia -3 maja –     Rajd DA

10 maja                    –       Wawel – Skałka, Akademicka Droga Światła

17-18 maja                –         Ewangelizacja Miasteczka

12-14 maja                 –        Weekend Alpha (studenci)

3 czerwca                  –         Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego

14  czerwca                –         Msza o błogosławieństwo na czas sesji