Odpowiedzialny


 

Jerzy Małecki

Pan mu odpowiedział: ”Nie atakuj ich z tej strony!
Podejdź ich od tyłu i uderz na nich od strony krzewów balsamowych.
Kiedy usłyszysz szmer kroków na wierzchołkach drzew,
wtedy szybko nacieraj, bo w tym momencie Pan pójdzie przed tobą,
aby pobić wojsko Filistynów!”
2 Sm 5,23b-24
kontakt: jerzy.w.malecki@gmail.comjurek