Nasza wspólnota


Oaza na agape

 

Wspólnota Ruchu Światło-Życie w naszym duszpasterstwie liczy sobie kilkadziesiąt wspaniałych osób, niebojących się wyzwań wymagającej, ale pięknej formacji. Angażujemy się w pracę w „małych grupkach” i diakoniach. Te pierwsze służą formacji nowych oazowiczów, zaś diakonie to „komórki”, których zadaniem jest posługa na rzecz wspólnoty – w ustalonym przez ich charyzmat obszarze działania. W naszej wspólnocie aktywnie działają grupy po wszystkich stopniach rekolekcji wakacyjnych oraz ewangelizacyjne.

Duchową pieczę sprawuje nad nami ks. Andrzej Telus CM, a odpowiedzialnym za nasze poczynania jest Anna Rygalik.